Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostaną ograniczone zajęcia stacjonarne w szkołach. Nauka zdalna w naszej szkole będzie odbywała się według aktualnego planu lekcji za pośrednictwem platformy Microsoft Office365 Teams.

Rodzice uczniów klas I-III, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom, zgłaszają do wychowawców potrzebę zapewnienia w szkole opieki świetlicowej.

Wszystkie terapie prowadzone są na terenie szkoły stacjonarnie.

Jest jeszcze  możliwość wypożyczenia komputerów dla potrzebujących uczniów.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r.

Podczas nauczania zdalnego w SP w Pacanowie korzystamy platformy z Office 365

Do prowadzenia spotkań/lekcji online wykorzystujemy aplikację Teams  :

Do logowania w w/w serwisach służy:

  • identyfikator, indywidualny szkolny adres e-mail: imie.nazwisko@sppacanow.pl
  • hasło

W przypadku problemów z logowaniem lub zmianą hasła rodzic może wysłać na numer tel.: 608478187 SMS z prośbą o :

  • potrzebie zmiany hasła wraz adresem e-mail ucznia. (W odpowiedzi otrzyma drogą sms nowe hasło)lub
  • informację o konieczności  skonfigurowania jego (rodzica) numeru telefonu na potrzeby odzyskiwania dostępu do platformy. (W odpowiedzi otrzyma drogą sms  informację o zmianie konfiguracji)

Adres e-mail do administratora systemu: stanislaw.stanczyk@sppacanow.pl

 

Skip to content