Jednym z zadań Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest upowszechnianie i promowanie wiedzy na temat praw dziecka i ucznia oraz dokumentów i instytucji zajmujących się tym zagadnieniem. Finał działań zaplanowano na obchodzony 20 listopada Dzień Praw Dziecka. Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęto od klas najmłodszych. Przedstawiciele SU przeprowadzili spotkania, a wychowawcy klas I – III zajęcia, podczas których zwrócono uwagę na podstawowe prawa dziecka, zagrożenia i krzywdy, na które dzieci nie powinny pozwalać oraz instytucje, do których dzieci powinny się zwrócić, gdy czują się zagrożone. Podsumowaniem zajęć są przepiękne prace uczniów, prezentujące, ich zdaniem, najważniejsze prawa, które  posłużyły do wykonania tablicy pod hasłem „Mam prawo do…” Efekty można zobaczyć na szkolnym korytarzu

Skip to content