• Fundacja Nagle Sami: www.naglesami.org.pl , tel. 800 108 108 – bezpłatna linia wsparcia

dla osób po stracie bliskich, działa w dni powszednie od 14.00 do 20.00.

• Fundusz Dzieci Osieroconych: www.tumbopomaga.pl , tel. 800 111 123 – bezpłatna

linia wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które przeżywają śmierć

kogoś bliskiego, działa w dni powszednie od 12.00 do 18.00.

• Linia Dzieciom: www.liniadzieciom.pl , tel. 800 080 222 – bezpłatna i całodobowa

infolinia, zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży,

rodziców oraz nauczycieli.

• Linia Wsparcia: www.liniawsparcia.pl , tel. 800 70 22 22 – bezpłatny telefon dla osób

dorosłych, które potrzebują wsparcia i informacji. Czynny codziennie (również w

dni świąteczne) przez całą dobę. W wybrane dni i godziny dyżurują psychiatrzy,

prawnicy, pracownicy socjalni.

• Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie

Emocjonalnym: tel. 116 123 – bezpłatny telefon dla osób dorosłych w kryzysie

emocjonalnym, czynny codziennie od 14.00 do 22.00.

• Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: www.116111.pl , tel. 116 111 –

bezpłatna i całodobowa infolinia, zapewnia profesjonalną pomoc psychologiczną

dla dzieci i młodzieży.

• Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej: www.oik.org.pl • Informacje o innych telefonach zaufania w Polsce: www.telefonzaufania.org.pl

Skip to content