Zarządzenie Nr 8/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 28 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 202012021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów