ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

 

na dostawę środków czystości  i artykułów biurowych na rok 2020  Szkoła Podstawowa  im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie ul. Karska 3.

Szczegóły zamówienia