Erasmus +

SP Pacanów z wizytą u przyjaciół w Bułgarii.

Od 18.11.2019 do 23.11.2019 uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie gościli w Bułgarii w ramach projektu „After-school clubs to increase motivation and prevent dropout” dofinasowanego z programu Erasmus +.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez pełniącą rolę gospodarza Szkołę Podstawową Geo Milev uczestników projektu tj. grup z Grecji, Turcji, Polski i Litwy.

W programie ceremonii powitalnej znalazły się piosenki szkolne z krajów partnerskich przygotowane przez uczniów szkoły w Grohotnie, tańce oraz przemówienia. Uczestnicy każdego z krajów zostali oficjalnie przywitani przez panią dyrektor szkoły Fanny Vasilevą oraz otrzymali pamiątkowe upominki.

Kolejnym punktem programu było wspólne zwiedzanie szkoły oraz obserwowanie zajęć lekcyjnych. Uczestnicy wizyty wzięli również udział w warsztatach. Dla uczniów przygotowano warsztaty m.in. z tematyki ICT oraz ekologii, na których sadzili nasiona
i rośliny przywiezione z własnych krajów.

Nauczyciele w tym czasie brali udział w wykładzie przygotowanym przez panią dyrektor Fanny Vasilevą pod tytułem „Developing a Sense of Purpose in School” oraz dyskusji na temat wzmacniania w dzieciach poczucia celu w życiu i uczeniu się.
Podczas drugiego dnia wizyty uczniowie uczestniczyli w zajęciach modelowania komputerowego, warsztatach muzycznych, na których uczyli się bułgarskich piosenek, a w dalszej kolejności obserwowali lekcje w szkole i brali udział w rozgrywkach sportowych.

Jednocześnie nauczyciele omawiali metodologię wdrażania technologii ICT oraz tworzyli Mapy Europejskiego Partnerstwa Strategicznego. Ostatnim punktem programu były odwiedziny w mieście Devin i spotkanie z burmistrzem miasta panem Zdravko Iwanowem. W trakcie spotkania omówiono politykę edukacyjną w Bułgarii i odpowiednio w gminie Devin. Uczestnicy wymienili się dobrymi pomysłami i praktykami w zakresie poprawy jakości edukacji.

Trzeci dzień spotkania to zwiedzanie malowniczej wioski Shiroka Laka leżącej na południu Bułgarii , która została uznana za rezerwat architektoniczny i folklorystyczny.

Niezwykle istotnym punktem programu była wizyta w Narodowej Szkole Muzycznej, której wychowankowie ubrani w stroje ludowe uraczyli uczestników projektu niesamowitym koncertem.

Następnie wszyscy partnerzy udali się na seans do planetarium w mieście Smolyan oraz na spotkanie w Regionalnym Inspektoracie ds. Edukacji. Uczniowie odwiedzili różne wydziały oraz udzielali wywiadów dla regionalnej telewizji. Rozmawiali o swoich doświadczeniach w Bułgarii, o tym co zobaczyli i czego się nauczyli. Dyrektorzy i nauczyciele z krajów partnerskich uczestniczyli w dyskusji z kierowniczką inspektoratu(odpowiednik naszego kuratora oświaty) na temat różnych polityk edukacyjnych: w Bułgarii i innych krajów UE.

Czwarty dzień pobytu upłynął w dużej mierze na zwiedzaniu Plovdiv – drugiego co do wielkości, położonego na 7 wzgórzach miasta w Bułgarii i jednego z najstarszych miast w Europie. Pierwsza osada istniała tu już 6000 lat temu. W mieście znaleźć można ślady po Cesarstwie Rzymskim (np. częściowo odsłonięte ruiny stadionu, które odkryto pod głównym deptakiem czy położone na zboczu zjawiskowe ruiny teatru), oraz po Imperium Osmańskim (np. okazały, 600-letni meczet Dzhumaya).

Ostatni dzień wizyty upłynął na podsumowaniu działań trzeciego spotkania krajów partnerskich w ramach projektu „After-school clubs to increase motivation and prevent dropout”, wypełnianiu dokumentacji, wręczaniu certyfikatów uczestnictwa oraz wzruszających, pełnych emocji pożegnaniach z gospodarzami i przyjaciółmi szkół partnerskich.


Iwona Zych- Żak

 

Skip to content