Od września br. w naszej szkole, kontynuowany jest projekt „Nowoczesna Szkoła”, w ramach którego odbywa się szereg zajęć rozwijających zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapeutycznych. Uczestniczy w nim 161 uczniów. Miesięcznie realizowane są 43 godziny zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 69 rozwijających i 278 terapeutycznych.
Odbyły się też wyjazdy edukacyjne m.in. do Centrum Nauki „Kopernik” czy Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach. I tak m.in kolejny etap zajęć rozwijających z przyrody to eksperymenty dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, które znalazły zastosowanie w życiu codziennym, jak również w rozmaitych wynalazkach. Uczniowie samodzielnie doświadczali takich zagadnień jak rozszczepienie światła, przewodnictwo cieplne, zjawisko elektryzowania, zbudowali silnik odrzutowy, poznali zjawisko próżni oraz ciśnienie powietrza, obserwowali efekt kapilarny, wyjaśniali zjawisko cienia. Uczniowie zapoznali się z procesem zjawisk krasowych wykorzystując zakupione pomoce, takie jak model jaskini krasowej.Tematyka zajęć z chemii dostosowana jest do naturalnej ciekawości ich uczestników, a obserwacje mikroskopowe i doświadczenia wspierają naukową samodzielność.Uczestnicy terapii pedagogicznej doskonalili umiejętność praktycznego wykorzystania reguł pisowni w różnorodny sposób: rozwiązywali rebusy, krzyżówki, łamigłówki, a także korzystali ze „Słownika ortograficznego”. Urozmaiceniem były interaktywne ćwiczenia, programy multimedialne oraz planszowe gry ortograficzne. Dodatkowo ćwiczyli pamięć i czytanie ze zrozumieniem. Odbywają się zajęcia z programowania oraz rozwiązywania problemów matematycznych czy językowe. Wykorzystywany jest przy tym zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy, pomoce i oprogramowanie dydaktyczne. Prowadzona jest terapia biofeedback, oraz zajęcia logopedyczne a także zajęcia terapeutyczne z zakresu integracji sensoryczno-motorycznej. Możliwości terapeutyczne zostały znacznie wzbogacone poprzez zakup nowego sprzętu i pomocy do ćwiczeń. Zyskaliśmy sprzęt podwieszany i naziemny do stymulacji układów przedsionkowego i proprioceptywnego; stymulatory dotykowe, wzrokowe, słuchowe, węchowe; pomoce normalizujące napięcie mięśniowe, przeciążenie sensoryczne, wyciszające takie jak: domek sensoryczny, masażery, elementy obciążeniowe, pomoce z zakresu,, doświadczania świata”; zestawy wspomagające wielozmysłowe uczenie się np.: gry, kulodromy, ścieżki zadaniowe.Dla dzieci w wieku szkolnym ważny jest nie tylko aspekt terapeutyczny i relaksacyjny tych zajęć, ale również psychologiczny, dowiadują się np. że ich nietypowe reakcje nie są objawem tchórzostwa czy złej woli, ale nadmiernej wrażliwości na niektóre bodźce sensoryczno-motoryczne itp. Część zajęć zakończy się w marcu a część w czerwcu przyszłego roku.

„Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota dofinansowania wynosi 576 182, 28 zł.

Archiwum wpisów w projekcie „Nowoczesna szkoła”

Zawieszenie zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

  Od dnia 12 marca w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych zawieszona została również realizacja zajęć w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła" Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w...

Nowoczesna Szkoła -semestr trzeci

Od września br. w naszej szkole, kontynuowany jest projekt "Nowoczesna Szkoła", w ramach którego odbywa się szereg zajęć rozwijających zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapeutycznych. Uczestniczy w nim 161 uczniów. Miesięcznie realizowane są 43 godziny...

Wyjazd edukacyjny

Dziś odbył się kolejny wyjazd edukacyjny w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła". Tym razem byliśmy w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła"Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Europe Code Week

W ramach Europe Code Week 2019, w całej Europie przez najbliższe dwa tygodnie odbywać się będą wydarzenia związane z promowaniem kodowania. W Polsce zgłoszono największą ich ilość z krajów Unii Europejskiej. W naszej placówce, w ramach tygodnia kodowania rozpoczął się...

Wycieczka do Bałtowa

W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć dalej w zajęciach, organizowanych w ramach projektu Nowoczesna Szkoła. Jednakże projekt, to nie tylko nauka, ale również miła zabawa i przygoda, co pokazują wyjazdy...
Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.