Szkoła Podstawowa w Pacanowie jest partnerem projektu „ Splot Pacanów dla Niepodległej” , którego efektem ma być mural  przedstawiający postaci i sceny bajkowe, powstałe u zarania niepodległej Polski. Przedstawiciele społeczności szkolnej dn.10.09.2019 r. wezmą udział w „ burzy mózgów” podczas spotkania w budynku Urzędu Gminy z  udziałem  prof. zw. dr hab. Bogusławy Bortnik-Morajdy i Marcina Czai (ASP, Kraków). Bazując na wybranych utworach literackich m.in. Janusza Korczaka i patrona szkoły Kornela Makuszyńskiego przedstawią swoje pomysły na pierwszy pacanowski mural.