Nowy rok szkolny rozpoczął się tradycyjnie Mszą Świętą. Po Mszy Świętej uczniowie spotkali się z Dyrektorem szkoły panią Małgorzatą Stańczyk . Na uroczystość przybył pan Burmistrz Wiesław Skop. Wspólnie pożegnaliśmy wieloletniego nauczyciela matematyki panią Krystynę Gawłowską. Uczciliśmy pamięć poległych żołnierzy – delegacja uczniów wraz z opiekunem złożyła wiązanki na grobach: Nieznanego Żołnierza, Saperów oraz na grobie Michała Janasa.