W poniższym dokumencie przedstawiamy program półkolonii, które odbędą się w naszej szkole

Program półkolonii