Informuję, że akcja strajkowa nauczycieli w naszej szkole została zawieszona. W związku z powyższym od jutra, tj. środy (24.04) zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem zajęć edukacyjnych.

W przyszłym tygodniu, tj.: 29-30.04 (poniedziałek, wtorek) oraz 2.05 (czwartek) zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego „planem pracy szkoły” są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

W tym okresie prowadzone będą jednak zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Nowoczesna Szkoła” oraz opiekuńcze. Harmonogram tych zajęć prowadzący ustalą indywidualnie z uczestnikami.

Małgorzata Stańczyk

dyrektor szkoły