Integracja sensoryczna to neurologiczny proces, w którym dochodzi do organizacji naszych wrażeń sensorycznych, abyśmy mogli poprawnie funkcjonować w codziennym życiu i uczyć się rzeczy nowych. Zazwyczaj nasz mózg otrzymuje informacje z otoczenia lub naszego ciała, interpretuje je i organizuje naszą zamierzoną reakcję. Jeśli to przetwarzanie nie przebiega prawidłowo mówimy wtedy o zaburzeniu lub dysfunkcji integracji sensorycznej. Sygnałami niepokojącymi rodziców są nietypowe reakcje dzieci na stymulacje sensoryczne związaną ze zmysłami: dotyku, równowagi, kinestetycznym oraz zmysłami wzroku, słuchu, smaku i powonienia, a w konsekwencji wpływają one na rozwój ruchowy, społeczno-emocjonalny, zachowanie i uczenie się dziecka.( źródło ,, Nie-zgrane dziecko” C. S. Kranowitz).

Od lutego b.r. w ramach Projektu ,, Nowoczesna szkoła” prowadzone są w szkole zajęcia terapeutyczne metodą integracji sensoryczno-motorycznej. Zajęcia realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo, mają formę zajęć indywidualnych opartych głównie na ,,naukowej zabawie”, stymulacji zmysłowej i zadaniach ruchowych. Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonej sali. Terapia SI musi być poprzedzona diagnozą dlatego też, w lutym i marcu skupialiśmy się głównie na diagnozie przetwarzania sensorycznego uczniów zgłoszonych do udziału w projekcie. Obserwacja i ocena trwa od 4 do 6 tygodni. Wykorzystuje się takie narzędzia diagnostyczne jak: wywiad z rodzicami i Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego, Obserwację Kliniczną wg Z. Przyrowskiego, obserwację reakcji na stymulacje oraz spontanicznej i kierowanej aktywności uczniów, ankietę nauczycielską i inne.

Program terapii układamy indywidualnie dla każdego dziecka i zostaną z nim zapoznani rodzice. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczna wzmacnia się procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności.

Obecnie celem naszych zajęć terapeutycznych jest: poznanie trudności dziecka, oddziaływanie na zaburzone sfery, normalizacja układów sensorycznych i ruchowych, usprawnianie motoryki dużej i małej; poprawa: uwagi, koordynacji, planowania ruchu, napięcia mięśniowego, świadomości ciała, stabilności posturalnej, równowagi, tolerancji na ruch obrotowy i utratę równowagi; praca nad rozwojem procesów samokontroli i samoregulacji itp.

Wiesława Ptak

Archiwum wpisów w projekcie „Nowoczesna szkoła”

Zawieszenie zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

  Od dnia 12 marca w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych zawieszona została również realizacja zajęć w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła" Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w...

Nowoczesna Szkoła -semestr trzeci

Od września br. w naszej szkole, kontynuowany jest projekt "Nowoczesna Szkoła", w ramach którego odbywa się szereg zajęć rozwijających zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapeutycznych. Uczestniczy w nim 161 uczniów. Miesięcznie realizowane są 43 godziny...

Wyjazd edukacyjny

Dziś odbył się kolejny wyjazd edukacyjny w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła". Tym razem byliśmy w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła"Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Europe Code Week

W ramach Europe Code Week 2019, w całej Europie przez najbliższe dwa tygodnie odbywać się będą wydarzenia związane z promowaniem kodowania. W Polsce zgłoszono największą ich ilość z krajów Unii Europejskiej. W naszej placówce, w ramach tygodnia kodowania rozpoczął się...

Wycieczka do Bałtowa

W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć dalej w zajęciach, organizowanych w ramach projektu Nowoczesna Szkoła. Jednakże projekt, to nie tylko nauka, ale również miła zabawa i przygoda, co pokazują wyjazdy...

Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.