„Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowany od listopada 2018 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Pacanowie, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od listopada 2018 odbywała się część zajęć rozwijających zainteresowania m.in. z informatykirobotyki, języka angielskiego, matematyki, przyrody, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, dydaktyczno-wyrównawcze, terapii biofeedback oraz terapii pedagogicznej. W celu uatrakcyjnienia zajęć, ze środków projektowych został zakupiony sprzęt IT; tablica interaktywna, komplet laptopów i tabletów oraz robotów do nauki programowania. Zakupionych zostało wiele zestawów pomocy dydaktycznych do nauki przyrody oraz matematyki, w tym oprogramowanie dydaktyczne. Dzięki zakupowi specjalistycznego aparatu możliwe było przeprowadzenie badań diagnostycznych qEEG dla kilkudziesięciu uczniów, z których połowa uczęszcza na półroczną sesję treningową biofeedback EEG. Od nowego roku szkolnego pozostali uczniowie z tej grupy również przejdą cykl takich treningów. Od lutego 2019 realizowane są już wszystkie zajęcia, w których uczestniczy prawie dwustu a docelowo wsparciem zostanie objętych 236 uczniów naszej szkoły. Jako ostatnie zaczęły odbywać się zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapia integracji sensoryczno-motorycznej oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W realizację zadań projektowych zaangażowanych jest 17 nauczycieli szkoły w Pacanowie. Aby było to możliwe musieli zdobyć dodatkowe kwalifikacje przez uczęszczanie na różne formy doskonalenia zawodowego od studiów podyplomowych zaczynając na kursach kwalifikacyjnych kończąc. Także w ramach projektu Nowoczesna Szkoła podnoszą swe kompetencje biorąc udział w szkoleniach m.in. z obszaru TI, pracy metodą projektu czy kompetencji kluczowych. Należy podkreślić fakt, że rekrutacja na zajęcia cieszyła się sporym zainteresowaniem uczniów oraz rodziców, co świadczy o odpowiedzialnym podejściu do spraw edukacji dzieci, które z w porównaniu z rówieśnikami ze środowisk miejskich mają do wyboru mniejszą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W miesiącu maju planowany jest wyjazd uczestników projektu do Centrum Nauki Kopernik. Realizacja projektu potrwa do czerwca roku 2020.         (Stanisław Stańczyk) 

 
 
 
 

 

 

Archiwum wpisów w projekcie „Nowoczesna szkoła”

Zawieszenie zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

  Od dnia 12 marca w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych zawieszona została również realizacja zajęć w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła" Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w...

Nowoczesna Szkoła -semestr trzeci

Od września br. w naszej szkole, kontynuowany jest projekt "Nowoczesna Szkoła", w ramach którego odbywa się szereg zajęć rozwijających zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapeutycznych. Uczestniczy w nim 161 uczniów. Miesięcznie realizowane są 43 godziny...

Wyjazd edukacyjny

Dziś odbył się kolejny wyjazd edukacyjny w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła". Tym razem byliśmy w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła"Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Europe Code Week

W ramach Europe Code Week 2019, w całej Europie przez najbliższe dwa tygodnie odbywać się będą wydarzenia związane z promowaniem kodowania. W Polsce zgłoszono największą ich ilość z krajów Unii Europejskiej. W naszej placówce, w ramach tygodnia kodowania rozpoczął się...

Wycieczka do Bałtowa

W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć dalej w zajęciach, organizowanych w ramach projektu Nowoczesna Szkoła. Jednakże projekt, to nie tylko nauka, ale również miła zabawa i przygoda, co pokazują wyjazdy...

Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.