„Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowany od listopada 2018 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Pacanowie, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od listopada 2018 odbywała się część zajęć rozwijających zainteresowania m.in. z informatykirobotyki, języka angielskiego, matematyki, przyrody, zajęcia stymulujące rozwój poznawczy, dydaktyczno-wyrównawcze, terapii biofeedback oraz terapii pedagogicznej. W celu uatrakcyjnienia zajęć, ze środków projektowych został zakupiony sprzęt IT; tablica interaktywna, komplet laptopów i tabletów oraz robotów do nauki programowania. Zakupionych zostało wiele zestawów pomocy dydaktycznych do nauki przyrody oraz matematyki, w tym oprogramowanie dydaktyczne. Dzięki zakupowi specjalistycznego aparatu możliwe było przeprowadzenie badań diagnostycznych qEEG dla kilkudziesięciu uczniów, z których połowa uczęszcza na półroczną sesję treningową biofeedback EEG. Od nowego roku szkolnego pozostali uczniowie z tej grupy również przejdą cykl takich treningów. Od lutego 2019 realizowane są już wszystkie zajęcia, w których uczestniczy prawie dwustu a docelowo wsparciem zostanie objętych 236 uczniów naszej szkoły. Jako ostatnie zaczęły odbywać się zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapia integracji sensoryczno-motorycznej oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W realizację zadań projektowych zaangażowanych jest 17 nauczycieli szkoły w Pacanowie. Aby było to możliwe musieli zdobyć dodatkowe kwalifikacje przez uczęszczanie na różne formy doskonalenia zawodowego od studiów podyplomowych zaczynając na kursach kwalifikacyjnych kończąc. Także w ramach projektu Nowoczesna Szkoła podnoszą swe kompetencje biorąc udział w szkoleniach m.in. z obszaru TI, pracy metodą projektu czy kompetencji kluczowych. Należy podkreślić fakt, że rekrutacja na zajęcia cieszyła się sporym zainteresowaniem uczniów oraz rodziców, co świadczy o odpowiedzialnym podejściu do spraw edukacji dzieci, które z w porównaniu z rówieśnikami ze środowisk miejskich mają do wyboru mniejszą ofertę zajęć pozalekcyjnych. W miesiącu maju planowany jest wyjazd uczestników projektu do Centrum Nauki Kopernik. Realizacja projektu potrwa do czerwca roku 2020.         (Stanisław Stańczyk) 

 
 
 
 

 

 

Archiwum wpisów w projekcie „Nowoczesna szkoła”

O projekcie „Nowoczesna Szkoła”

Artykuły prasowe z informacjami o realizacji  projektu "Nowoczesna Szkoła " opublikowane zostały na: Portalu informacyjnym (www.pacanow.online) http://pacanow.online/nowoczesna-szkola-2/ http://pacanow.online/przyszlosc-pacanowa/...

Nowoczesna Szkoła

Od listopada ub. roku Szkoła Podstawowa w Pacanowie realizuje projekt “Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki temu możliwe było doposażenie szkolnych pracowni m.in. w...

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 20.000 ZŁ NETTO

  Zamawiający:   GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE   NIP: 6551774893 REGON: 000592578 PKD: P.85.20.Z - Szkoły podstawowe Adres siedziby: Ulica: Karska Nr budynku: 3 Nr lokalu: Kod pocztowy: 28-133 Miejscowość: Pacanów Kraj:...

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Metoda eksperymentu w praktyce szkolnej”

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła” odbyło się kolejne szkolenie części kadry pedagogicznej. Uczestnicy poznali wiele technik i metod, które pozwolą efektownie i efektywnie przekazywać wiedzę, wzbudzając w uczniach ciekawość świata. Metoda eksperymentu...

Terapia integracji sensoryczno-motorycznej

Integracja sensoryczna to neurologiczny proces, w którym dochodzi do organizacji naszych wrażeń sensorycznych, abyśmy mogli poprawnie funkcjonować w codziennym życiu i uczyć się rzeczy nowych. Zazwyczaj nasz mózg otrzymuje informacje z otoczenia lub naszego ciała,...

Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.