INFORMACJA W TRYBIE ART. 92 ust. 1 USTAWY PZP  dotycząca  Zadania częściowego nr 2Dostawa pomocy dydaktycznych  oraz  Zadania częściowego nr 3Dostawa sprzętu do terapii biofeedback  

Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu w projekcie „Nowoczesna szkoła” (ogłoszenie nr 643125-N-2018 z dnia 2018-10-31 r.) prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, dalej Ustawy PZP) w trybie przetargu nieograniczonego o całkowitej wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Informacja opublikowana pod adresem:
http://bip.sppacanow.nazwa.pl/index.php?id=214&p=7

Archiwum wpisów w projekcie „Nowoczesna szkoła”

Harmonogram zajęć w projekcie „Nowoczesna Szkoła”

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła"  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Szkole Podstawowe im. K. Makuszyńskiego  w Pacanowie   Zajęcia...

Postępowanie przetargowe – Zajęcia w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

Informacje o ogłoszeniuData publikacji ogłoszenia22-11-2018Termin składania ofert30-11-2018Numer ogłoszenia1151183Status ogłoszeniaAktualneTreść ogłoszenia została zmienionaZamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM....

Częściowe rozstrzygnięcie przetargu

INFORMACJA W TRYBIE ART. 92 ust. 1 USTAWY PZP  dotycząca  Zadania częściowego nr 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych  oraz  Zadania częściowego nr 3 - Dostawa sprzętu do terapii biofeedback  Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu w projekcie „Nowoczesna...

“Nowoczesna Szkoła” wystartowała

Realizowany w pacanowskiej placówce oświatowej, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projekt “Nowoczesna Szkoła”, nabiera rozpędu.

Przetarg O.271.1.2018 W Biuletynie Informacji Publicznej, Szkoły Podstawowej w Pacanowie, pod adresem  http://bip.sppacanow.nazwa.pl/index.php?id=214&p=1   zostały opublikowane dokumenty przetargowe na Dostawę Sprzętu w Projekcie "Nowoczesna Szkoła"  ...

Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.