Uczniowie klasy II a, III a i IV b w październiku wybrali się na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni. W tej wyprawie towarzyszyli im rodzice, dla których wspólny wyjazd z dziećmi to miłe i przyjemne doświadczenie oraz możliwość integracji z rodzicami kolegów klasowych.
Pobyt w kopalni rozpoczęliśmy od zjazdu szybem górniczym w dół. Na dole dzieci przeniosły się w czasie do przeszłości poznając początki wydobycia soli w okolicach Bochni. Z zainteresowaniem oglądały kolejne etapy na trasie turystycznej i słuchały opowiadania przewodnika. Szczególną uwagę zwróciły na kaplicę św. Kingi, przez którą można przejechać kolejką. Podziw wzbudziły również rzeźby wykonane z soli. Na długo zapamiętają także wyprawę do komory Ważyn, gdzie można spędzić noc, pograć w piłkę na boisku i pobawić się na placu zabaw. Ciekawym doświadczeniem była dla dzieci przeprawa łodzią tunelem wypełnionym solanką.
W Bochni sól pozyskiwano przez odparowanie soli z solanki. Studnie solankowe stały się zalążkiem wydobycia soli metodami górniczymi. Początki bocheńskiej kopalni jako zakładu wydobywczego sięgają roku 1248. Najstarsze bocheńskie szyby górnicze to szyb  Sutoris i Gazaris. To właśnie z bocheńską kopalnią i szybem Sutoris związana jest legenda o pierścieniu Św. Kingi. W latach 90 tych XX w. kopalnia rozpoczęła działalność turystyczną i prowadzi ją do chwili obecnej. Oferta obejmuje zwiedzanie trasy turystycznej, zajęcia edukacyjne dla dzieci, pobyty nocne, przeprawę łodzią i przejazd kolejką. Ciekawa lekcja historii zakończyła się zakupem solnych pamiątek i szczęśliwym powrotem do domu.
Dziękuję rodzicom uczniów klas drugich za kolejny już, integracyjny wyjazd klasowy, opiekę nad dziećmi i pomoc w czasie wycieczki.
Wychowawca klasy drugiej – Dorota Sosin