Na kolejnych zajęciach uczniowie układali krzyżówki z dowolnym hasłem matematycznym w formie papierowej lub elektronicznej korzystając z aplikacji LearningApps. Ogłoszono również konkurs szkolny na ułożenie krzyżówki matematycznej, który został rozstrzygnięty w październiku. Spośród wszystkich prac wyłoniono trzy, zdaniem jury, najciekawsze.