Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego po raz drugi uczestniczy w konkursie „Nagroda czytelników” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.Ł.Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w ramach 25. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im.Kornela Makuszyńskiego. Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. W ramach 25. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im.Kornela Makuszyńskiego delegowani uczniowie odwiedzą Miejską Bibliotekę Publiczną im.Ł.Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Konkurs trwa od 16 lipca do 18 października. Nadrzędnym celem konkursu jest wybór najlepszej książki dla dzieci spośród nominowanych przez jury. Uczniowie naszej szkoły w kl. V – VIII przeczytali wydawnicze nowości a następnie przeprowadzili prelekcję w klasach i głosowanie. Protokół z głosowania został przesłany do organizatora. Po wizycie w Oświęcimiu dodamy na stronę nowe wiadomości.