W dniu 10 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej w Pacanowie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Strofy dla Ojczyzny”. Organizatorką była mgr Bogumiła Krzemień, adresatami uczniowie klas I-III. Konkurs przebiegał w miłej i pogodnej atmosferze. Repertuar stanowiły utwory polskich poetów. Ocenie podlegały przede wszystkim: interpretacja głosowa, dobór repertuaru zgodnego z hasłem przewodnim konkursu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Miejsce pierwsze przyznano Martynie Nowickiej, dwa drugie miejsca zajęli: Milena Rajczewska i Patrycja Madej, a miejsce trzecie zajęła Maria Kaczmarczyk . Wyróżnienia otrzymały dwie osoby: Zuzanna Jabłońska i Antoni Kumoń. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Konkurs odbywa się co roku. Ma na celu popularyzację poezji, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, jak również dziecięcych zdolności.

Skip to content