W związku z egzaminem gimnazjalnym w dniach 18 – 20 kwietnia 2018 r. uczniowie klas I-VII oraz klas II gimnazjum mają dni wolne od zajęć lekcyjnych. Szkoła w tych dniach zapewnia opiekę świetlicową dla chętnych uczniów. Natomiast zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły kolejnymi dniami wolnymi od zajęć szkolnych są dni od 30 kwietnia do 4 maja 2018 r. W tych dniach szkoła również może zapewnić opiekę świetlicową dla chętnych uczniów . Informację o potrzebie opieki należy zgłosić do wychowawców klas.