Szkoła Podstawowa w Pacanowie zaprasza uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim.
Hasło wiodące konkursu to: „Strofy dla ojczyzny”

Regulamin obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018
Cele konkursu:
-Popularyzacja literatury dziecięcej.
-Rozwijanie dziecięcych zdolności.
-Rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej.
-Doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości.
-Doskonalenie prawidłowego interpretowania utworu.
-Podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa.
-Uświadomienie konieczności respektowania reguł konkursu.
-Rozwijanie postawy patriotycznej.

Tematyka:
Dowolny dobór utworów z całego bogactwa poezji dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem hasła wiodącego konkursu „Strofy dla Ojczyzny”

Kryteria oceny:
-Odpowiedni dobór tekstu.
-Staranne pamięciowe opanowanie tekstu.
-Intonacja i modulacja głosu.
-Tempo recytacji.
-Postawa recytatora.
-Strój szkolny.
-Ogólne wrażenie estetyczne.

Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Pacanowie w drugim tygodniu kwietnia. O dokładnym terminie zostaną powiadomione dzieci, które zgłoszą do wychowawców chęć udziału w konkursie.
Na zwycięzców czekają nagrody!
Informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu:
Bogumiła Krzemień, nr tel.: 792444171

Zapraszamy do udziału !

Skip to content