W poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbył się Korowód Niepodległości zorganizowany przez wojewodę świętokrzyskiego panią Agatę Wojtyszek z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VI b i VII b pod opieką pań: Władysławy Grochowskiej, Justyny Ździebko i Krystyny Gawłowskiej. Pani wojewoda zaprosiła nas na „superlekcję” historii. Wykład z elementami prezentacji multimedialnej wygłosił pracownik IPN-u dr Michał Zawisza. Przedstawił On historię Polski od czasu unii polsko-litewskiej w 1569 r do dziś. Następnie wśród uczniów przeprowadzono quiz wiedzy o Polsce z ciekawymi nagrodami.  Obejrzeliśmy broń używaną przez żołnierzy podczas walk o niepodległość udostępnioną przez Muzeum Orła Białego. Widocznymi postaciami, gospodarzami spotkania były przewijające się postaci: marszałka Piłsudskiego i Młodego Patrioty, z którymi uczniowie chętnie się fotografowali. Po uroczystości prezentowała się młodzież w strojach historycznych. Każdy uczestnik korowodu Niepodległości otrzymał wiatraczek w narodowych barwach oraz „Elementarz Młodego Patrioty” dla najmłodszych.  Czuliśmy się dumni, że jesteśmy Polakami.
Krystyna Gawłowska