W tym roku, wyjątkowo, bo czwartego września rozpoczęliśmy Rok Szkolny 2017/2018. Jaki to będzie rok, pokaże czas. Podczas inauguracji jeszcze pod własnym Sztandarem, ale przy boku kolegów ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie stanęli uczniowie i nauczyciele wygasającego Gimnazjum, którzy po zakończeniu uroczystości złożyli wiązankę na grobie dotychczasowego patrona porucznika M. Janasa.
Jak co roku uroczystości szkolne poprzedziła msza święta w naszej Bazylice. Dyrektor szkoły p.Małgorzata Stańczyk powitała wszystkich ciepło po długiej przerwie,a szczególnie najmłodszych uczniów i ich rodziców oraz nowych nauczycieli. P.dyrektor przedstawiła najważniejsze informacje związane z reformą oraz zmianami w organizacji pracy szkoły i poszczególnych oddziałów, podkreśliła wagę i znaczenie dobrej współpracy z rodzicami, samorządem, lokalnymi stowarzyszeniami, biznesem i mieszkańcami. Dobra, konstruktywna współpraca jest gwarantem rozwoju szkoły, integracji środowisk i wzmacnia poczucie tożsamości u młodych ludzi.
Obecni na uroczystości: Wójt Gminy Pacanów p.Wiesław Skop oraz Przewodniczący Rady Gminy p.Jan Nowicki na zakończenie swojego wystąpienia życzyli całej społeczności szkolnej wielu sukcesów, wytrwałości w pokonywaniu trudności i w walce z własnymi słabościami.
My również życzymy wszystkim rozpoczynającym szkołę: owocnej pracy w miłej atmosferze, radosnych chwil w gronie kolegów i ciekawych projektów.