Zakończył się trwający od września do końca grudnia matematyczny projekt edukacyjny pod tytułem „Koziołek Matołek mądra głowa matematykę pojąć gotowa”, realizowany w ramach programu granatowego Fundacji MBanku.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości  5000zł na realizację zajęć , zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, nagród itp.
W czasie trwania projektu zostało przeprowadzonych 35 godzin zajęć.

Działania podjęte w ramach realizacji projektu:
·W pierwszych dniach września zostały przedstawione cele, zadania i harmonogram projektu. Po czym został przeprowadzony nabór  chętnych uczniów bez względu na wyniki w nauce matematyki;
·Przygotowany został artykuł o projekcie, który został umieszczony na stronie szkoły;
·Zakupiono wiele ciekawych gier matematycznych z których  korzystają  wszyscy uczniowie;
·Zakupiono naklejki z tabliczką mnożenia na schody, dzięki czemu szkolne schody w szkole zrobiły się kolorowe, a uczniowie idąc nimi, spoglądają i utrwalają tabliczkę mnożenia;
·Został ogłoszony konkurs pt. „Bryły w otoczeniu”. Zwycięzcą została Tatiana Kukulska;
·29 września został zorganizowany Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia;
·Przeprowadziliśmy wiele konkursów matematycznych o tytuł np.:
I.„Mistrza rachunku”
II.„Mistrza zagadek matematycznych”
III.„Mistrza krzyżówek matematycznych”
IV.„Mistrza obliczeń pieniężnych”
1.Urszula Biegacz, Oliwia Kuranda
2.Krystian Bednarz
3.Natalia Zuchara
V.„Mistrza obliczeń związanych z drogą, prędkością i czasem”
1.Olaf Sasiela
2.Karol Dziekan
3.Kornelia Nurek, Wiktor Mól
VI.„Mistrza układania tangramu”
VII.„Mistrza działań na ułamkach zwykłych”
VIII.„Mistrza rebusów matematycznych”
IX.„Mistrza pisemnego dodawania i odejmowania „ i wiele innych.
·W miesiącu październiku uczniowie zostali zapoznani z oprogramowaniem matematycznym GeoGebra
·Została zorganizowania w obrębie ogrodów Europejskiego Centrum Bajki gra terenowa, podczas której dzieci musiały rozwiązywać zagadki, których treści ukryte były w różnych miejscach ogrodu.
·Wykonali również działający algorytm w Scratch choinkę;
·Wspólnymi siłami upiekli trójkąty i złożyli z nich choinkę, która została udekorowana kołami, trójkątami, rombami, trapezami itp.;
·Uczniowie zostali zapoznani z bryłami. Poznali ich siatki. Wykonali bryły z papierowych rurek, słomek czy klocków magnetycznych
·Zorganizowane zostały również zajęcia z tangramem, podczas których uczniowie układali inne niż kwadrat wielokąty i wzory;
·Powstała również gra pod tytułem „MatRajd”. Została ona w całości wykonana przez uczniów;
·W miesiącu listopadzie i grudniu do zajęć zostali zaproszeni rodzice, którzy wspólnie ze swoimi pociechami układali domina matematyczne, puzzle, układanki Schubitrix, budowali bryły. Zostały również zorganizowane „Matematyczne potyczki” gdzie było do rozwiązania 9 zadań. Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone statuetkami.
·Zostały przeprowadzone dwie ligi gier planszowych, podczas których uczniowie grali w różne gry matematyczne

Skip to content