22 września odbyły się w naszej  szkole, powszechne i tajne wybory mające na celu wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego. O stanowisko przewodniczącego ubiegało się w tym roku 5 kandydatów.
Lokal wyborczy został zorganizowany na szkolnym korytarzu, a nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej. Głosować można było od 9.00 do 11.00. Po godz. 11.00 nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów. Spośród 203 oddanych głosów (liczba ważnych głosów-203, liczba głosów nieważnych- 0) największą ilość uzyskała: Julia Błąd- 109 głosów i to właśnie ona została przewodniczącą SU.
Trzeba przyznać, że kandydaci walczyli o swoje poparcie do ostatniej chwili, rozdając ulotki i zachęcając do głosowania.

Skład SU
Przewodnicząca: Julia Błąd Członkowie: Michał Sosin, Daniel Banach