Nasi grantodawcy:

Kontakt:

Szkoła Podstawowa
im.Kornela Makuszyńskiego
w Pacanowie
ul. Karska 3
28-133 Pacanów
tel. 41-3765101

mail: sekretariat@sppacanow.pl

Wydarzenia:

Egzamin próbny po szkole podstawowej

Próbny egzamin ósmoklasisty Drodzy ósmoklasiści!  Szanowni Rodzice! 30 marca do 1 kwietnia br. odbędzie się próbny egzamin dla ósmoklasistów w wersji online. Arkusze do egzaminu próbnego Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do...

read more

Dotyczy rekrutacji do klasy I

W naszej szkole rekrutacja do klasy I odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący. Rodziców, którzy jeszcze nie zgłosili swoich dzieci prosimy o kontakt drogą e-mail na adres sekretariat@sppacanow.pl lub telefonicznie 41-3765101.

read more

Zawieszenie zajęć

W dniach 12 i 13 marca br. (czwartek i piątek) nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (lekcje), a jedynie działania opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie zapewnią opieki w domu. Od poniedziałku16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły....

read more

Nasze projekty i akcje

Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Polecane serwisy i witryny internetowe